זיקריוורדס

כניסה למערכת הניהול

Quote

רק האנשים החכמים ביותר,
והטפשים ביותר, לא משתנים

~ קונפוציוס ~
Next